Проектиране на обучение по химия в условия на учебно експериментиране

ISBN:
978-954-471-704-9
Размери: 
21.5 × 14.5 × 2.5 cm
Брой страници: 
300 стр.
Година на издаване: 
2021
Рейтинг: 
0
Цена: 
0,00 лв.
Цена: 
0,00 лв.

Книгата е монографичен труд, в който са представени изследвания на автора по темата за проектиране на обучение по химия в условията на експериментиране. Разгледани са теоретични рамки за конструиране на учебния процес, които са подходящи за адаптиране към експериментално изучаване на химични обекти в университета и в училище. В практико-приложен аспект е предложена методика на обучение на студенти по педагогическа практика на основата на общи теоретични модели на образователен дизайн, които са конкретизирани съобразно условията на учебно експериментиране. Предложен е вариант на дизайнерско решение за формиране на компетентности за проектиране на обучение по химия с прилагане на експеримент.

Книгата е предназначена за студенти, които усвояват учителска правоспособност при провеждане на упражнения по Методика на химичния експеримент, Методика на обучението по химия, Методика на Човекът и природата, Хоспитиране, Текуща учебна практика, Стажантска практика. Тя би представлявала интерес и за преподаватели по посочените учебни дисциплини, докторанти и действащи учители по химия за повишаване на професионалната квалификационна степен ПКС и следдипломна квалификация СДК.

-------------------

Проектирането на познавателен опит, необходим за постигане на целите на обучение се разглежда като средство за повишаване степента на ефективност и ефикасност на учебния процес. Експерименталната същност на химията като природна наука поставя въпроса за конструиране на подходяща образователна среда в условията на учебния химичен експеримент с подчертани афективни, когнитивни и дейностни аспекти. От тази гледна точка ориентирането ми към темата за проектиране на обучението по химия в условията на учебно експериментиране е свързано с желанието да мотивирам студентите, които овладяват учителска правоспособност да прилагат различни дизайнерски решения в хода на педагогическата и стажантска практика.

Изборът на темата е свързан с увеличения обем публикации в научната литература, отнасящи се до технологията за конструктивно проектиране, разработване и прилагане на общи модели на дизайн на обучение.

Насочването ми към темата е във връзка и със засиления акцент в актуализираните учебни програми по Химия и опазване на околната среда (ХОOС) върху усвояването на практически умения за извършване на наблюдения и лабораторна работа в училище. Фокусирането върху необходимостта от формиране на умения у учениците за планиране и провеждане на експериментална и изследователска дейност, посочени в област на компетентност „Експеримент, изследване и изчисления“, поставя въпроса за подготовката на студентите-бъдещи учители по ХОOС в условията на университета и особено на учебната дисциплина Методика на химичния експеримент.

Проучването на литературата по проблема показва, че у нас са проведени редица изследвания, отнасящи се до учебното експериментиране по химия и неговото въздействие върху личностното развитие, но не са достатъчни проучванията върху възможностите за проектиране на обучение на основата на конкретизиране на общи модели на образователен дизайн в условията на учебно експериментиране в университета и училище.

Посочените факти мотивират избора на тема на настоящия труд и дават основание да се очертаят изследователските въпроси:

1. Кои общи модели на образователен дизайн са подходящи за прилагане в обучението на студентите, овладяващи учителска правоспособност при изучаване на дисциплината Методика на химичния експеримент, Учебна практика и Преддипломна стажантска практика?

2. Кои от тези модели са подходящи за прилагане от студентите в тяхната педагогическа и стажантска практика в условията на учебно химично експериментиране в училище?

Отговор на въпросите се търси чрез проведено през последните години изследване по темата.

-------------------

Често задавани въпроси и отговори
CAPTCHA
Този въпрос е за тестване дали или не сте човек и да предпази от автоматизирани спам.

Издателство "Либра Скорп" не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.

Условия за ползване на коментарите

Посетителите, които разгледаха тази книга, видяха също: