Владимир Трендафилов

Владимир Трендафилов е роден на 12 юли  1955 г. в гр. Варна. Завършва английска филология в СУ "Св. Климент Охридски", където преподава до 2001 г. Работи като редактор в "Народна култура" (1981-1983) и главен редактор в "Български текст" ЕООД след 2001. От 2005 г. е доцент, а от 2011 г. професор по английска литература в ЮЗУ "Н. Рилски", Благоевград.

Автор е на интердисциплинарните изследвания "Неизличимият образ в огледалото" (1996), "През седмица в литературния аквариум" (1999) и "За рамките на литературата" (2005; 2006). Съвместно с Александър Шурбанов е съставител на "Преводна рецепция на европейска литература в България. Т. 1: Английска литература" (2000). Издава и стихосбирките "Четирите фокуса" (1997) и "Смъртният танц на фокусника и други стихотворения" (1999).

Публикува множество текстове в академични сборници, активно сътрудничи със студии и статии на специализирани периодични издания, участва в редица дебати върху проблеми на литературата, културата и масмедиите, превежда от английски на български.

Проф. Владимир Трендафилов почина на 8 май 2019 г. в София.