Радостина Василева-Цанкова

Радостина Страхилова Василева-Цанкова е завършила Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, специалност “Химия”.

Доктор по специалността “Теория и методика на преподаването и обучението по естествени науки” (защитена дисертация на тема “Използване на семиотични подходи при изучаване на химичните символи”). Преподавател във Факултета по природни науки в ШУ “Епископ Константин Преславски”.

Водени практически упражнения по дисциплини: “Хоспитиране”, “Текуща педагогическа практика” и “Преддипломна педагогическа практика по химия” на специалности “Биология и химия” и “Химия и физика”. Автор на две монографии и редица публикации в международни научни списания.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.