За Ирина Войнова и добрата воля

Ирина Войнова: Всичко е енергия, всичко е Бог.
Дата: 
неделя, 24 December, 2017
Категория: 

Как човек да се отърси от суетата, от материалните си щения, от дребните и маловажни неща, които изпълват ежедневието ни? Как да поемем отговорността за себе си; как да бъдем в хармония със себе си и света; да се чувстваме силни, а не жертви; кога ще научим уроците си? “Държим съдбата си в свои ръце, ако мислим позитивно и живеем в съответствие с божествените закони – съдбата ни ще се усмихва от всички посоки” – казва Ирина Войнова от Дружество за активизиране на добрата воля “Джуал Кхул”, която периодично провежда курсове и семинари за радиестезийно обучение.

Светът започва да се променя, “живеем във време на активно духовно израстване и могъщо разширение на човешкото съзнание”. Трябва да се стремим към “разширение на енергийните възприятия и повишаване на личните вибрации”, убедена е Ирина и продължава: “Вибрациите са характеристика на честотата на енергията. Повишаването на вибрациите води до духовна трансформация на човека. Ако неговата вибрация е висока, бърза и чиста, животът му се разгръща с лекота и в синхрон със съдбата му”.

За духовните ни учители, за съдбата, за Бог и други неща разговарям днес с Ирина Войнова – една от основателките на Дружество за активизиране на добрата воля “Джуал Кхул”, което всъщност е първата българска ядка от световната мрежа на Добра Воля – обединение от мъже и жени с добра воля, свързани от желанието да работят в помощ на Планетарната Йерархия.

Роза МАКСИМОВА

---------------

Ирина Войнова: Всичко е енергия, всичко е Бог.
(Интервю на Роза Максимова, в. “Компас”)

– Ирина, ти водиш обучение по ментална радиестезия. Обясни, моля, повече за това – с какво се занимава тази наука, какви са целите на обучението, резултатите?

– Ще започна с един цитат на моя Духовен Учител Джуал Кхул: “Онова, което религията нарича Бог, учените наричат ЕНЕРГИЯ”. Всичко е енергия. Хората вече се събуждат за тази истина, благодарение на широкия достъп до информация чрез книгите, медиите и интернет. Бавно, но безвъзвратно те започват да разбират, че светът има и невидима част, която е много по-голяма от онова, което възприемат нашите сетива. Религиите са наясно с това, но го използват в услуга на своите интереси, които не са винаги чисто духовни. А учените не бързат да разпространяват своите доказателства в тази посока, вероятно защото голяма част от тях са получили обществено признание, титли и материални облаги, защитавайки съвсем противоположни позиции. Но времето се подчинява на различни закони и колкото и да се опитват да задържат нещата, бутилката е вече отпушена под напора на квантовите открития. Радиестезията е наука за енергията. Нейното приложение дава практически знания как да я използваме в своя полза. Щом всичко е енергия – това безкрайно богатство е достъпно за всички. Информацията също е вид енергия, а няма нищо по ценно от нея. Голяма част носим в себе си – в нашето подсъзнание като закодирана памет от предишни животи, в нашите собствени торсионни полета и в торсионните полета на всичко съществуващо. Всяко нещо, изградено от атоми, притежава торсионно поле. А то е изцяло информационно.

Радиестезията ни помага да разберем, че материя и съзнание е едно и също – всичко е одушевено. Различават се просто по вибрациите. В камъните тези вибрации са толкова ниски, че не могат да се доловят със съвременна апаратура. Но в кристалите това е доказано, тъй като те са в по-напреднал стадий в еволюцията на минералите. Радиестезията се дели на физикална и ментална. Физикалната е метод, при който се работи с физическите свойства на вълните и техните параметри, а законите, на които се основава, са от физиката и механиката. Менталната радиестезия работи изключително на енергийно и енерго-информационно ниво и там преобладават квантовите закони. Важна област е медицинската радиестезия, чийто спектър на възможности се разширява със всеки изминал ден. Инструментите, използвани в радиестезията, се наричат детектори. Такива са махалото, багетите, вълномерите. Най-важният инструмент за радиестезиста, занимаващ се с ментална радиестезия, е махалото. Но по желание може човек да работи с багети или вълномери – специални апарати, с които се отчитат физическите величини на изследваните обекти. Няма значение инструментът. Всеки от тях играе ролята единствено на преводач -транслатор, който превежда информацията на разбираем за нас език. Тя идва чрез нервната ни система. А отговорите произхождат от нашето подсъзнание, съзнание или висшето ни съзнание, информационните полета на планетата, галактиката или вселената.

За какво служи? Радиестезията ни помага да изчистим средата, в която живеем от вредни лъчения на подземни води, разломи, от лъчения на Хартман и Кюри, електромагнитни въздействия, електрически уреди и електроника, от сугестивни въздействия – магии и психо-вампиризъм. Радиестезията ни помага да изберем най-подходящите за нас храни, лечение, билки, медикаменти, козметика, приятелско обкръжение и всичко, за каквото се сетите. Няма област, където радиестезията да не може да се приложи.

В нашето Дружество за активизиране на добрата воля “Джуал Кхул” периодично провеждаме курсове и семинари за радиестезийно обучение. То включва пробуждане на сензитивността на хората към информационните лъчения, способността им да формулират ясно и точно въпросите, които ги интересуват, и нещо много важно – как да избягват нежелани аурични намеси.

– Твой духовен учител е Джуал Кхул. Запознай ни с него, с неговото учение – накратко.

– Джуал Кхул е един от най-известните духовни Учители – представители на Планетарната Йерархия. Заедно с Майтрея, Ел Мория, Кутхуми, Исус, Иларион, Сен Жермен, Серапис Бей и стотици други, чиито имена не знаем, всички те подпомагат еволюцията на човечеството и планетата. Заедно с Ангелската Йерархия, която е друг път на еволюция, но е свързана с човешкото царство. Шамбала е реално съществуващ духовен център, но в етерното измерение, затова е недостъпно за хората, освен ако специално не са призовани, както преди десетилетия това се случва със семейство Рьорих, с Мадам Блаватска и други, за които не знаем. Учителят Джуал Кхул е допринесъл мъдростта на Древните да стане достъпна за хората. Това той постига благодарение на десетките книги, които е продиктувал на Алис Бейли. Голяма част от тях са преведени на български език и се разпространяват сред хилядите търсачи на истината. Освен с Алис Бейли, Учителят Джуал Кхул заедно с Учителите Кутхуми и Ел Мория, са работили с Елена Блаватска за създаване на Теософското движение, а в резултат на техните диктовки са уникалните знания от книгите й “Разбулената Изида” и “Тайната доктрина”. Голяма част от съвременните научни постижения доказват автентичността на тази информация. Знае се със сигурност, че томовете на Блаватска са били между любимите книги на Алберт Айнщайн.

Телепатията е начинът, по който контактуват духовните водачи, наставници и Учители с хората от физическия план. Една голяма част от нашите идеи и мисли са по тяхно внушение. Когато постъпваме в полза на справедливостта, любовта, състраданието, когато творим добро, независимо дали в ежедневието или в областта на изкуството, това означава, че душата ни е във връзка с нашите ментори. За жалост “слухът” ни най-често е повлиян от ежедневните грижи да устояваме егоцентричните си стремежи, вместо да отделяме внимание на душата и нейните потребности да изявява доброто. Твърде голямо значение отделяме на страховете си как изглеждаме, печелим ли достатъчно, какво ще кажат околните, как ще се представим в училище или на работа, как да угодничим на шефовете, какво повелява религията и т.н. Това е контролът, упражняван от нашия ум и заглушаващ петимните ни нужди и стремления. За Джуал Кхул може да се прочете много в интернет, но тук ще спомена, че той освен Учител, е и могъщ лечител и това е отразено в двете му книги “Езотерично лечение”.

Друго велико знание, което той ни дава, е как да изграждаме своята реалност и да влияем позитивно на обстоятелствата и средата, която обитаваме. Това той разглежда обстойно в книгата си “Трактат за бялата магия”. Аз няма да изброявам всичките му трудове, но искам да спомена още за една, малка по обем, но много актуална за времето ни книжка “Новата поява на Христос”. В нея става въпрос за неотменността на космическите закони, които периодично, през големи цикли от време, създават условия за намесата на вестители, Аватари, в човешката еволюция. Точно това се е случило преди две хиляди години, с идването на Исус Христос, и по силата на същите тези закони, отново предстои да се случи. Всички книги на Джуал Кхул, дадени чрез Алис Бейли, са уникални и носят знания, които все още човечеството сякаш не е готово да разбере и асимилира.

Живеем във време на активно духовно израстване и могъщо разширение на човешкото съзнание. Групите, работещи в тази посока, са многобройни и се разрастват бързо. Да срещнеш духовни приятели, с които да споделиш духовния си опит и преживявания, вече е по-лесно. Така и ние, група единомишленици, основахме Дружество за активизиране на добрата воля “Джуал Кхул”. То е първата българска ядка от световната мрежа на Добра Воля – обединение от мъже и жени с добра воля, свързани от желанието да работят в помощ на Планетарната Йерархия. Групата беше инициирана директно от Учителя, който се свърза с мен по един уникален начин. Седем години преди това, подтиквана от вътрешния си глас, работих с малки приятелски групи за разширение на съзнанието. После влязох в сферата на радиестезията, преминавайки обучение при инж. Иван Тодоров, при д-р Драганов (председател на софийското радиестезийно дружество) и при американката Барбара Стоун. Започнах да водя курсове, но целта не бе само радиестезийно обучение, а разширение на енергийните възприятия и повишаване на личните вибрации. Вибрациите са характеристика на честотата на енергията. Повишаването на вибрациите води до духовна трансформация на човека. Ако неговата вибрация е висока, бърза и чиста, животът му се разгръща с лекота и в синхрон със съдбата му. Това, разбира се, в началото вършех интуитивно, но после се потвърди от моя Учител, след като установихме контакт.

В окултните среди е познато явлението “осеняване”. Точно това се случи с мен преди четири години. Джуал го нарича “единение”. Изразява се в това, че един или друг Велик учител може вместо да се въплъщава на земен план, да изпрати на някой човек част от своята духовна енергия (нарича се Лъч). Благодарение на силата, получена от този Учител, въпросният човек придобива значителен духовно-творчески потенциал, особени способности, които той използва в своята дейност. Обикновено един Учител изпраща такава духовна енергия на няколко човека едновременно и те я използват в различни области и в различна степен. Това е предопределена, кармична връзка. По думите на Учителя Джуал Кхул, Той ме е напътствал от самото ми раждане. Поетичните ми книги не са просто вдъхновени от него, а голяма част от стихотворенията ми са написани с негово участие. Не се притеснявам да призная, че винаги вечер лягах с бели листи и молив до главата си. Идеите, образите и метафорите идваха или по време на сън, или в просъница – непосредствено преди или след сън, и аз ги записвах в тъмното, защото “вдъхновението” изчезваше щом запалех лампата. Сутрин преглеждах записаното, не всичко можех да разчета, но вече “на трезво” схващах идеята и смисъла и го подреждах в стихотворения. Последните ми две книги “Госпожа Поезия” и “На педя от рая” са написани с директното му участие и откровено ще кажа, че той ми е съавтор на новите цикли в тях. Осъзнавам, че звучи много шантаво, но е истина...

– Напоследък хората са доста напрегнати в емоционално отношение, което пък води до здравословни проблеми. Как можем да си помогнем сами, за да си върнем душевното спокойствие и равновесие?

– Напоследък... Бих казала, че хората с ниско ниво на съзнание винаги са живели и живеят трудно и напрегнато. Според целите, които си поставят, според приоритетите в живота си. Всички ние се раждаме по няколко причини: 1) да научим определени уроци; 2) да свършим определени задачи, най-често в полза на другите; 3) Да изчистим една част от кармичните си дългове (уместно е тук да отбележа, че по-голямата ни част от кармата бе анулирана от Йерархията по време на събитията около 2012.

Всеки се инкарнира с индивидуален божествен план. Той е закодиран в нас, но при раждането ни е отнета паметта за него. Но казано на шега, животът има по-голямо въображение от самия Бог. Попаднали във водовъртежа му, хората започват да си играят на богове и да съчиняват свои сценарии. Когато човек се отдалечи от този план, т.е. отделя внимание, влага енергия, време и емоции за неща, които го отдалечават от истинските цели, заради които се е “приземил”, неговите духовни водачи започват да го предупреждават по най-различни начини. Опитват се телепатично да го пренасочат, изпращат му десетки знаци от най-различен характер. Но той, увлечен от желания за материални облаги, власт или удоволствия, остава буквално глух и сляп. Болестите са крайна мярка – те започват като сигнали и много често съответстват по вид на психологическата причина, заради която му се дават. Например: ако ви болят зъби, означава неспособност да смелите някакви идеи или ситуация; запекът пък е отказ да се освободите от стари навици, спомени, идеи; причината за наднорменото тегло идва предимно от чувство за несигурност, страх от бедност или липса на закрила; проблемите в гръбначния стълб подсказват липса на опора, прекомерно натоварване... Ако човек се научи да чете сигналите, които му се подават, ако реагира адекватно на тях и предприеме промяна в своето поведение, мисли, реч, ако призове искрено своите водачи за помощ, нещата се оправят.

Аз съм “за” алтернативната медицина. Човек е най-добрият лечител, щом се касае за собственото му здраве. Има, разбира се, случаи, когато трябва да се обърне към официалната медицина или за лабораторни изследвания, но познавам хора кихнат ли и хукват към личния си лекар... И други, които от сутринта подреждат еднометрова редица с хапчета – по брой и по час. Различни по големина и цвят... за целия ден...

Обикновено хората ме питат, защо Учителите допускат цялата тази несправедливост, болести, убийства, войни... Ами народът ни го е казал точно и ясно: “Каквото дробиш, това ще сърбаш”. И още: “Каквото повикало, това се обадило”. Точно така стоят нещата. Това, което ние създаваме – добро и лошо, само ние можем да поправим. Земята е планета на свободния избор.

– Кое е основното, златно правило, което трябва да следваме винаги?

– Няма универсално правило. Всеки сам създава такова за себе си и не е редно насила да принуждава някого да го следва. Аз мога само да изброя част от правилата, които работят за мен отлично и които споделям с приятелите си в дружеството. Ако допаднат на някого – моля, да заповяда.

Най-важно, според мен, е да се научим да поемаме отговорността за всичко, което ни се случва – било то в бита, в обществото или в здравословно отношение.

Още по-важно е игнориране на негативизма в нас. Игнориране не означава да избягваме лошите новини, да се крием от тях, а да НЕ се въвличаме емоционално, да не реагираме нито положително, нито отрицателно. Да НЕ им отдаваме енергията си. По-добре е да задържаме вниманието си само върху положителните неща в живота си.

Има такъв универсален закон “Енергията следва мисълта”. Това, което мислим, е това, което привличаме в живота си. Така че, ако искаме да няма криза, бедност, негативизъм, насилие, болести, желателно е да спрем да мислим и говорим само за тях. Това е начин да спрем да храним злото. Ще повторя, не означава да не правим нищо. Ако имаме възможност да променим ситуацията дори и малко – да го направим, а след това да върнем вниманието си върху положителните страни в живота. Да се научим да ги откриваме. Да говорим за тях, да ги споделяме и разпространяваме, защото върху каквото се съсредоточим и влагаме емоция – това реално расте и се размножава.

Например за кризата – ще споделя следното. Нека помислим какво може да направим самите ние, за да си помогнем и да действаме! Да идем на село, да си купим двор, ако нямаме, и да обработваме земята. Ще си осигурим основната храна и заедно с това – истински релакс. Да изхвърлим телевизорите, които ни заливат с негативни новини и апокалиптични прогнози, или поне да намалим броя на предаванията, които гледаме.

Относно здравето си, всеки да открие своя начин да се самодиагностицира и самолекува, да поддържа тонуса си. Има семинари, които обучават на здравословен живот. Безсмислено е само да говорим, да негодуваме, да се страхуваме, да се отчайваме, паникьосваме и т. н. Това само задълбочава проблемите ни.

– Какво е съдба? Трябва ли да вярваме, че има нещо предварително начертано и ние сме му подвластни, или можем да управляваме живота си?

– Има две големи групи хора. В първата група попадат хора, които не вярват в прераждането, а във втората – са тези, които вярват или знаят, че човек идва от някъде и ще се завърне там, когато му дойде часът. Хората от тези две групи са много различни и по своята философия, и по своето възприемане на живота, и по своето жизнено поведение.

Животът на човека е най-точното огледало на неговото ниво на съзнание. Той е отражение на хаоса в човешкото мислене и поведение. Няма нищо, нищичко случайно. Това, което наричаме случайности, е само нашата неспособност да откриваме връзка между онова, което ни се случва, с това, което вършим и мислим. Държим съдбата си в свои ръце, ако мислим позитивно и живеем в съответствие с божествените закони – съдбата ни ще се усмихва от всички посоки.

Но какво дава 12-класното образование днес? Дванадесет години всеки ден децата ни ходят на училище за да учат. Изразходват се пари за сгради, за учители – милиони годишно. Какъв е резултатът? За мен тези хиляди дни на обучение е изгубено време и средства, щом не могат учителите да научат децата на едно единствено нещо: не прави на другите това, което не желаеш на теб да ти направят. Представи си за миг!... САМО ТОВА АКО ДЕЦАТА НАУЧАТ, животът ще е рай, а планетата – райска градина.

– Понякога ни се струва, че всичко е против нас, като че ли целият свят се е срутил върху нас. Какъв е изходът – да се хванем за косата и да се измъкнем сами, да разчитаме на някого – приятел, държава, да викаме неволята, да се надяваме на ангел-хранител или да се отпуснем и да се оставим на течението?

– Да. Всеки човек има добри и трудни моменти в живота си. Всичко е циклично. Като махало, залюлей го и си представи, че се движи много бавно. Има възходящо положение, има най-ниска позиция, после пак възходяща – в другата посока... Но се движи, движи се непрекъснато, защото този, който го движи е източникът на безкрайната енергия. Отгоре – надолу, отдолу – нагоре. И най-тежката ситуация, в която изпада човек, има край. Всичко тече, всичко се променя. Няма как, защото светът, в който сме избрали да се родим, е двуполюсна система от добро и зло. Търпението е важно нещо. Но това търпение не трябва да е пасивно. Барон Мюнхаузен ни дава отговор. В нас е причината абсолютно за всичко, което ни се случва. Трудни ситуации, професионални неудачи, семейни ядове, болести...

Те са резултат на нашите мисли, реч, емоции. Ако човек се заеме със собствената си духовна трансформация и впрегне своята енергия – от хаотична и негативна, би могъл да я насочи в позитивна посока. Тогава светът в самия него и около него, се променя магически. Духовният човек е с висока вибрация, неговата аура е светла и чиста. Според Закона за привличане той влиза в досег само с онези обстоятелства и хора, които по вибрация са му подобни. Това е един от най-важните универсални закони, а те работят безотказно.

– Какво е Бог?

– На този въпрос отговорих още в началото на интервюто. Да се говори за Бог е много трудно и в същото време е много лесно. За мен е лесно, защото не Го персонифицирам. Аз приемам, че трансцеденталният Бог е Велик Принцип и присъства във Всичко съществуващо, а иманентният – е различен за всеки човек, според това как възприема и как отразява този Принцип. За мен всичко е Бог. Ние – хората, мравките, животните, тревичките и дърветата, планетите, черните дупки... цялото Творение... От атома до Вселената – със всички нейни измерения, нива и царства... всичко е Бог!

---------------
Интервюто е публикувано във в. “Компас”.
---------------

Засегнати автори: 

Plain text

  • Не са разрешени HTML тагове.
  • Линиите и параграфите се прекъсват автоматично.
  • Имейл адресите ще се завоалират в кода на страницата, за да се намали шанса да бъдат експлоатирани от спамерите.
  • Адресите на уеб-страници и имейл адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.
CAPTCHA
Този въпрос е за тестване дали или не сте човек и да предпази от автоматизирани спам.

Издателство "Либра Скорп" не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.

Условия за ползване на коментарите