Апостол Апостолов

Доц. д-р Апостол Методиев Апостолов е роден през 1940 г. Средно образование завършва в Бургас, а висше в СУ “Св. Климент Охридски” – Биологически факултет през 1965 г.

Професионалната си кариера започва като преподавател в Бургас. От 1969 до 1974 г. е завеждащ “Природонаучния” отдел в Окръжен музей в Бургас. От 1974 г. е в системата на ДСО “Рибно стопанство” като технолог в “Черноморски риболов, а от 1979 – главен специалист в дирекция “Марикултури” при ДСО “Рибно стопанство”. От 1986 г. оглавява научното направление по марикултури в Института по рибна промишленост. През април 1991 г. е избран от Временната управа на община Бургас за началник Управление “Образование, култура, здравеопазване, социални грижи, социална и жилищна политика”. От 1992 до 1995 г. е зам.-кмет по “Екология” в община Бургас.

От 1996 г. е преподавател в университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас. Зам.-декан на факултета по “Обществени науки от 2004 до 2007 г.

През 1983 г. защитава докторска дисертация, а през 1988 г. е хабилитиран като доцент. Публикувал е над 120 научни труда в реномирани български, френски, италиански, холандски, македонски, руски и германски академични списания. Описал е 87 нови вида за науката ракообразни животни и 4 нови рода за науката от подземните води на България, екс-Югославия, Франция, Аржентина, Тайланд и Исландия, както и от Черно море, Атлантическия океан, Адриатическо и Средиземно море.

За науччни приноси през 2003 г. е включен в книгата “500 водещи учени в света” на Американския биографичен институт – Вашингтон. Избран е през същата година и за член на Борда за научни изследвания на същия институт.

Автор е на учебници, учебни помагала и монографии и над 200 научно-популярни статити посветени по проблемите на марикултурите, защита на природата и деградацията на околната среда. Координатор е на няколко международни проекта на Европейския съюз. Обществено ангажиран.

Специализирал е в Италия, Франция, Македония и Англия.

Книги от автора

0,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
0,00 лв.
20,00 лв.
Отстъпка:
-5.00 лв
Цена
15,00 лв.
18,00 лв.
Отстъпка:
-0.00 лв
Цена
18,00 лв.
15,00 лв.
Отстъпка:
-0.00 лв
Цена
15,00 лв.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.