Вълчо Марковски

Вълчо Борисов Марковски е роден на 7 март 1930 година в с. Пирне, община Айтос, област Бургас. Завършва гимназията в град Айтос (с прекъсване поради военните години) и веднага започва  работа в Железоколарска кооперация град Айтос, като касиер, а после като касиер-нормировчик.

След отбиване на военната служба завършва икономика и целия си трудов стаж работи в ТКЗС (АПК, ДЗС) гр. Айтос като счетоводител и главен счетоводител.

Понастоящем пенсионер. Автор на биографичната книга “Моята история” (2018).

Книги от автора

10,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
10,00 лв.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.