Ирена Марковска

Ирена Георгиева Марковска-Минова е родена в Бургас. Завършва магистратура по “Технология на силикатите”, инженер-химик. От 2002 г. е директор на библиотечно-информационен комплекс към бургаския университет, а от 2009 г. е доцент в катедра “Технология на водата, неорганичните вещества и силикати” в Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас.

Научни интереси: Оползотворяване на отпадъчни продукти чрез синтезиране на керамични материали на тяхна база; синтез на пореста керамика;  разработване на композиционни материали с керамична матрица;  синтез на стъклокерамика , получаване на стъкловлакна.

Член на Съюза на учените, Съюза на химиците в България, Европейската асоциация за химически и молекулни науки, Федерацията на научно-техническите съюзи.

Книги от автора

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.