Ирен Михайлова

Ирен Михайлова е родена през 1996 г. в гр. София. Завършва с пълно отличие гимназия “Св. Климент Охридски” с изучаване на английски и френски език. Изучава френска литература, история на изкуството и психология във френския град Лион.
В творческия си път набляга предимно на писането на разкази и пътеписи на български език. Преди година започва активно да се интересува и от писането на поезия. Пише основно на френски език, но също и на български.
В момента подготвя публикация на няколко творби във френското модернистично списание “Cavale”, както и кандидатура за магистър по креативно писане в Париж. Надява се да се занимава с писане на художествена литература в свободното си от кариера на психолог време, или да го превърне в основно занимание, ако има успех.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.