Е-списание

Потенциали за един човечен свят

Автор: 
преди 5 години 9 months
Доктор Димитриус Споридис (в средата)

Кубинската медицинска школа е силно повлияна от медицинските школи на САЩ и Съветския съюз, от много ръководни мисли на Салвадор Алиенде и от отличния собствен, национален опит. Моето следване по медицина /1997-2003/, което завърших в Хавана бе изградено много дидактично и педагогично. Практически почти нямаше семестър, в който стотиците студенти да седят все в лекционната зала.

Кирилославянски

Автор: 
преди 5 години 9 months

Микис Теодоракис предупреждава за ново разпалване на антикомунизма в Европейския съюз. Със забраната на комунистическата партия в Бохемия и Моравия и забраната на Младежкия комунистически съюз в Чехия, в Европейския съюз ще последва отново предприемане на засилени антикомунистически мероприятия, които да отклонят общата борба на народите за МИР, за ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, която е завладяла душите и сърцата срещу “рицарите” на “Студената война” и “Вечновчерашните”/.../

Героят от Хага

Автор: 
преди 5 години 9 months

Както Георги Димитров в Лайпциг победи враговете си и стана ГЕРОЯТ ОТ ЛАЙПЦИГ, така Слободан Милошевич победи в Хага и стана герой, защото както Димитрови той се бори докрай с враговете си. Процесът срещу него беше много напрегнат, защото имаше едничката цел – да погуби физически югославския водач на социалистите...

Микис Теодоракис бичува ловците на вещици

Автор: 
преди 5 години 9 months

Във връзка с антикомунистическия меморандум, приет с обикновено мнозинство от Европейския съвет на парламентарна сесия, големият гръцки композитор Микис Теодоракис направи следната декларация: "Европейският съвет реши да пренапише историята като я изопачи, слагайки знак на равенство с жертвите и агресорите, с героите и престъпниците, с освободителите и поробителите и на комунистите с фашистите. Той смята, че най-големите врагове на нацифашизма, комунистите, също са престъпници..."

Нова “антихитлеристка коалиция”?

Автор: 
преди 5 години 9 months

През мартенските седмици на 2003 година една внушаваща снимка обходи света. Тя бе направена в Брюксел и показваше млада жена, която по време на мирна демонстрация е вдигнала високо плакат с цветовете на многозвездното знаме и пречупения кръст. Подобни мотиви можаха да се видят и на петстотинхилядната манифестация в Берлин на 15 февруари същата година. Има достатъчно основания и причини за такива протестни изяви. В случая, обаче, изразената с думи и действия ситуация като аналогия, подминава действителността.

Размисли за поражението

Автор: 
преди 5 години 9 months

Желанието за ангажиране с поражението на “реалния социализъм” се проявява все още в доста тесни граници. За времето на западния дух, тук нямало какво повече да се изяснява. Според този западен дух се касаело само за една историческа илюстрация на това, за което той отдавна оповестявал и пророкувал: поражението, а с остатъчните деликатни работи да се занимава комисията ЕПЕЛМАН...

Обновяване в системата на капитализма

Автор: 
преди 5 години 9 months

Водените преговори за тарифите отдавна вече не протичат както през времето на “социалната пазарна икономика”. Вместо подобрения за работниците и служащите, както настояват профсъюзите, те довеждат до влошавания благодарение изискванията на предприемачите. С това аргументът, че запазването на работните места е от жизнена необходимост приема убийствен характер...

Теорията “модернизиране” междувременно не е ли “немодерна”?

Автор: 
преди 5 години 9 months

“Теорията за модерните общества”, накратко теорията “модернизиране” се счита като призната теория за обществена промяна. Социологът Бек говори дори за “социология на модернизирането” /Бек, 1994, 27/. Германският конгрес по социология през 1990 година се проведе с главна тема “Модернизиране на модерни общества”. Междувременно изобилстват научносоциални публикации с теоретично обосновано модернизиране, а абстракциите на теорията за модернизирането отдавна навлязоха в политическия и икономическия речник. Говори се за “необходимост от модернизиране” и “модернизиращо давление” или за “изоставане от модернизирането” и “тласъци в модернизирането”.

Революционер без душа?

Автор: 
преди 5 години 9 months

Укрепваща надежда, а не озлобяващ гняв; лек незлоблив хумор; не лекционно поучаване, не надут език, не задушаваща схоластика; вживяване в мисленето на другия, а не само кръжене около себе си; обръщане внимание както на голямото, така и на малкото; да се учим както от правоверните, така и от еретиците; при цялата си убеденост – само с дружелюбно излъчване; не убеждаване на другите, а търсене на истината и с другите.

Какво донесе на руснаците президентството на Путин? Никакъв втори Елцин!

Автор: 
преди 5 години 9 months

Елциновият вулгарен антикомунизъм при руснаците си изпя песента, подчертава излизащият в Брюксел марксистки седмичник “Solidaire”. С приватизациите през 1992 година и 6 години по-късно последвалата девалвация на рублата, за населението намаляват или биват отнети както имуществата, така и парите. Последиците, както пише седмичникът, били, че общественото мнение все по-рязко и все по-демонстративно се насочва срещу Запада. От всичко това не малко спечели президентът Путин...

Страници