Философия

Венецът на творението

Автор: 
преди 8 години 6 months

Още от деца у нас, крачка по крачка, е формиран възгледът, че човекът е най-съвършеното, най-прекрасното и най-умно същество във Вселената. Убедени сме, че сме на самия връх на еволюционната пирамида, а всички други създания живеят единствено за наше удоволствие и удобство...

Къде отиваш, Господи?

Автор: 
преди 8 години 11 months

Високо, високо там, където облаците на болката и съмнението и отровните пари на злобата, егоизма и завистта не могат да докоснат човешката душа, се издига белият храм на Любовта и Вярата. Неговите съкровища не се нуждаят от пазачи – пази го Светлината. Портите му нямат нужда от решетки – брани го самото сияние, което блести дълбоко вътре.

Словото живее!

Автор: 
преди 8 години 11 months

В началото на времето и пространството, преди материалната вселена да разцъфне като цвете, преди от хаоса и мрака да се зароди светлината и хармонията на битието, господар на всичко било мълчанието. В “Битие” (1:1) е речено: “В началото бе Словото”... Думите са извор на живот, на творчество, на съзидателна сила. Те са божествени. Чрез тях блика светлината на божествената истина. Като техен антипод, мълчанието е свързано с мрака, студа, смъртта.

Из "Завещана мъдрост. Книга първа" (69-86)

преди 9 години 6 months

Вложи Истината в душата си и свободата, която търсиш, ще придобиеш. Вложи Мъдростта в ума си, светлината ще дойде и знанието ще ти даде своята помощ. Вложи Чистотата в сърцето си, Любовта ще дойде и истинският живот ще започне.

Из "Завещана мъдрост. Книга първа" (52-68)

преди 9 години 6 months

Вложи Истината в душата си и свободата, която търсиш, ще придобиеш. Вложи Мъдростта в ума си, светлината ще дойде и знанието ще ти даде своята помощ. Вложи Чистотата в сърцето си, Любовта ще дойде и истинският живот ще започне.

Из "Завещана мъдрост. Книга първа" (35-51)

преди 9 години 7 months

Вложи Истината в душата си и свободата, която търсиш, ще придобиеш. Вложи Мъдростта в ума си, светлината ще дойде и знанието ще ти даде своята помощ. Вложи Чистотата в сърцето си, Любовта ще дойде и истинският живот ще започне.

Из "Завещана мъдрост. Книга първа" (18-34)

преди 9 години 7 months

Вложи Истината в душата си и свободата, която търсиш, ще придобиеш. Вложи Мъдростта в ума си, светлината ще дойде и знанието ще ти даде своята помощ. Вложи Чистотата в сърцето си, Любовта ще дойде и истинският живот ще започне.

Из "Завещана мъдрост. Книга първа" (1-17)

преди 9 години 7 months

Вложи Истината в душата си и свободата, която търсиш, ще придобиеш. Вложи Мъдростта в ума си, светлината ще дойде и знанието ще ти даде своята помощ. Вложи Чистотата в сърцето си, Любовта ще дойде и истинският живот ще започне.

Основният философски въпрос или колко дявола могат да се съберат на върха на една игла

преди 10 години 3 седмици

Основният философски въпрос през познатия ни период на развитие на научната мисъл, винаги е бил: Кое е първичното – материя или съзнание? През различните епохи е надделявала една или друга школа и то не толкова с научно обосновани доводи, колкото благодарение на безпрекословния авторитет на водачите на тези школи...

Из "Въведение в маркучологията" – Завършителна процедура

преди 10 години 1 month
Завършителната процедура - последният етап на глобалния процес

Под завършителна процедура следва да се разбира последният етап от целия процес на изхождане по голяма нужда, т.е. почистване на отверстието на ануса от евентуално зацапване през предходните подпроцеси на продуктоотделянето. Значението на завършителната процедура е толкова голямо за самия процес на изхождане, колкото и измиването на ръцете преди хранене. Правилното изчистване на задната цепка символизира висока култура и хуманност и освен това ще ви предпази от много болести, свързани със занемаряване на хигиената.

Страници