Сашко Павлов

Сашко Павлов е роден на 3 април 1950 г. в гр. София. Завършил лингвистика, литература, превод, методика на чуждоезиково обучение – английски език – във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.

Работил като учител по английски език и преводач. От 1992 г. е преподавател в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” – Преподаване на практически английски език, Теория на превода, Стилистика, Морфология на САЕ, Анализ на грешки при превода, Превод, Увод в прагматиката.

Автор на книгите: “Книгата”, “Томъ ІІ. Книгата се завръща” и “Том 33. Книгата завинаги” (под псевдоним “ЕкспертЪТ”).

Книги от автора

10,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
10,00 лв.
12,00 лв.
Отстъпка:
-2.00 лв
Цена
10,00 лв.
10,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
10,00 лв.
7,00 лв.
Отстъпка:
-2.00 лв
Цена
5,00 лв.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора