Сашко Павлов

Сашко Павлов е роден на 3 април 1950 г. в гр. София. Завършил лингвистика, литература, превод, методика на чуждоезиково обучение – английски език – във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.

Работил като учител по английски език и преводач. От 1992 г. е преподавател в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” – Преподаване на практически английски език, Теория на превода, Стилистика, Морфология на САЕ, Анализ на грешки при превода, Превод, Увод в прагматиката.

Автор на книгите: “Книгата” (2016), “Томъ ІІ. Книгата се завръща”  (2017), “Том 33. Книгата завинаги” (2017), “С... тихо! С...бирка” (2018), “Том 3,14 π” (2022) и “Сашковизми-Павловизми (2022)  (под псевдоним “ЕкспертЪТ”).

Книги от автора

9,00 лв.
Отстъпка:
-0.00 лв
Цена
9,00 лв.
13,40 лв.
Отстъпка:
-0.00 лв
Цена
13,40 лв.
10,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
10,00 лв.
12,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
12,00 лв.
10,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
10,00 лв.
7,00 лв.
Отстъпка:
-0.00 лв
Цена
7,00 лв.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора