"Остров Ваал" - логически главоблъсканици

Предлагаме ви няколко логически главоблъсканици от книга на професора по математика Реймънд Смълян. Книгата му е определено важен принос към световната логическа мисъл. Внимавайте! Задачите не са от най-простите. Ако се затрудните на края има препратка към решенията. Приятни занимания!
Дата: 
вторник, 6 May, 2014
Категория: 

Търсене на абсолютното

В един учебник по философия прочетох: “Истински философ е деветгодишното момченце, което, като гледало през прозореца, изведнъж запитало майка си: “Мамо, чудя се как така изобщо съществува нещо?”

Този въпрос е вълнувал много философи, а някои дори го считат за основния философски въпрос. Те го формулират така: “Защо има нещо, а не нищо?”

Когато се замислите върху това, излиза, че наистина е интересен въпрос, нали? Всъщност, защо има нещо вместо нищо? Имало едно време един мислител, който решил да посвети живота си на въпроса, защо има нещо, а не нищо. Първо прочел всички философски книги, но в нито една от тях не можал да открие отговор на този въпрос. Тогава се заловил с теология. Разговарял с всички учени равини, свещеници, епископи, проповедници и други църковни служители, но никой не можал да му обясни, защо има нещо, а не нищо. После мислителят започнал да изучава източна философия. Дванадесет години обикалял Индия и Тибет и разпитвал различни гуру, но никой от тях не знаел защо вместо нищо има нещо. Прекарал още дванадесет години в Китай и Япония, където срещнал много даоистки отшелници и учители от сектата зен. Накрая видял един мъдрец, който бил на смъртно легло. Той му казал: “Не, синко, самият аз не знам защо има нещо, а не нищо. Единственото място на света, където знаят отговора на този въпрос, е остров Ваал. Един от главните жреци в Храма на Ваал знае истинския отговор.”

“А къде се намира остров Ваал?” – попитал нетърпеливо мислителят.

“О! – отговорил мъдрецът – това също не знам. Всъщност никога не съм срещал някой, който действително да е ходил до Ваал. Знам само местоположението на група неизследвани острови, на един от които се намират карта и указания за пътя до остров Ваал. Не зная обаче на кой остров точно се намира картата, само знам, че се нарича Мая. Само че всички тези острови са населени с благородници, които винаги говорят истината, и негодници, които винаги лъжат. Човек трябва много да внимава!”

Това било най-окуражаващото, което мислителят чул през последните двадесет и четири години! Той лесно намерил пътя до групата острови и започнал да ги проверява един по един, като се надявал, че ще открие кой е остров Мая.

1. Първият остров
На първия остров той срещнал двама туземци – А и В, които му съобщили следното:
А: В е благородник и това е остров Мая.
В: А е негодник и това е остров Мая.
Този ли е остров Мая?

2. Вторият остров
Там двама островитяни – А и В, казали следното:
А: И двамата сме негодници и това е остров Мая.
В: Това е вярно.
Този ли е остров Мая?

3. Третият остров
На този остров А и В казали:
А: Поне един от нас е негодник и това е остров Мая.
В: Това е вярно.
Този ли е остров Мая?

4. Четвъртият остров
На този остров двама местни жители – А и В – казали:
А: И двамата сме негодници и това е остров Мая.
В: Поне един от двама ни е негодник и това не е остров Мая.
Този ли е остров Мая?

5. Петият остров
Двама от жителите там – А и В, казали:
А: И двамата сме негодници и това е остров Мая.
В: Поне един от нас е благородник и това не е остров Мая.
Този ли е остров Мая?

6. Шестият остров
На него двама от туземците – А и В – казали следното:
А: Или В е благородник, или това е остров Мая.
В: Или А е негодник, или това е остров Мая.
Този ли е остров Мая?

7. Картата на Ваал
Нашият мислител открил остров Мая. Оказало се обаче, че намирането на картата и указанията не е толкова лесно, колкото очаквал. Трябвало да се срещне с главния жрец на Мая. Той го въвел в една стая, където имало три карти на масата – X, Y и Z. Жрецът обяснил, че само една е истинската, а другите две водят до острова на дяволите, които веднага биха го изяли. И така, мислителят трябвало да избере една от трите карти.
В стаята седели и петима шамани – A, B, C, D  и Е. Всеки от тях бил или благородник, или негодник. Те му дали следните съвети:
А: Истинската карта е X.
В: Истинската карта е Y.
С: А и В не са и двамата негодници.
D: Или А е негодник или В е благородник.
Е: Или аз съм негодник, или С и D са от един и същи тип (или и двамата са благородници, или и двамата са негодници).
Коя от трите карти – Х, Y или Z е истинската?

 

ОСТРОВ ВААЛ

От всички острови, населени с благородници и негодници, остров Ваал е най-загадъчен и най-интересен. На него живеят само хора и маймуни. Маймуните са на ръст колкото хората и говорят като тях. Всяка маймуна, както и всеки човек, е или благородник, или негодник.

В самия център на острова се извисява Храмът на Ваал, един от най-забележителните в цялата Вселена. Висшите жреци там са метафизици, а във Вътрешното светилище може да срещнете един жрец, за когото се говори, че знае отговора на основната загадка на Вселената: “Защо вместо нищо има нещо?”

Желаещите да узнаят свещената истина се допускат до Вътрешното светилище, само ако успеят да издържат три последователни етапа от изпитания. Всички тези тайни научих, като подслушвах: наложи се да вляза в Храма, преоблечен като маймуна. Рискувах много. Ако бяха ме заловили, наказанието щеше да бъде невъобразимо. Вместо само да ме убият, жреците щяха да изменят природните закони така, че никога да не се родя.

И така, нашият мислител избрал истинската карта, успешно се добрал до остров Ваал и се съгласил да си опита късмета в изпитанията. Първият етап се провел в три последователни дни в едно огромно помещение, наречено Външно светилище. Една забулена фигура се мъдрела в златен трон в средата на стаята. Съществото било или на човек, или на маймуна, или благородник, или негодник. То произнасяло заклинание, от което мислителят трябвало да се досети точно какъв е той – дали е благородник или негодник и дали е човек или маймуна.

8. Първо изпитание
Съществото казало: “Аз съм или негодник, или маймуна.”
Какъв точно е той?

9. Второ изпитание
Съществото казало: “Аз съм негодник и маймуна.”
Какъв точно е той?

10. Трето изпитание
Съществото казало: “Не съм едновременно маймуна и благородник.”
Какъв е той?

Мислителят издържал успешно тези три изпитания и му разрешили да се яви на втория етап, който също се правел в три последователни дни в друга огромна зала, известна като Средно светилище. В нея се намирали два платинени трона, в които седели две забулени фигури. Те произнасяли заклинания, след което мислителят трябвало да ги опише напълно. Нека наречем тези същества А и В.

11. Четвърто изпитание
А: Поне един от нас е маймуна.
В: Поне един от нас е негодник.
Какви са А и В?

12. Пето изпитание
А: И двамата сме маймуни.
В: И двамата сме негодници.
Какви са А и В?

13. Шесто изпитание
А: В е негодник и маймуна. Аз съм човек.
В: А е благородник.
Какви са А и В?

Мислителят успешно издържал и втория етап от изпитания и се явил на третия, който се състоял само от едно, но трудно изпитание.
14. Средното светилище има четири изхода: X, Y, Z и W. Поне един от тях води до Вътрешното светилище. Ако преминете през врата, през която не трябва, ще ви погълне свиреп дракон.
В светилището седели осем жреци – A, B, C, D, E, F, G и H, всеки от които бил или благородник, или негодник. Те казали следното на мислителя:
А: Х е правилна врата (т.е. води към Вътрешното светилище).
В: Поне една от вратите Y и Z е правилна.
С: И А, и В са благородници.
D: X и Y са и двете правилни врати.
Е: Х и Z са и двете правилни врати.
F: Единият от D и Е е благородник.
G: Ако С е благородник, то такъв е и F.
Н: Ако G и аз сме благородници, то такъв е и F.
Коя врата трябва да избере мислителят?

15. Във Вътрешното светилище!
Мислителят познал коя е вратата и влязъл във Вътрешното светилище. Там на два диамантени трона седели двамата най-висши жреци в цялата Вселена. Възможно е поне единият да знае отговора на основния въпрос: “Защо има нещо, а не нищо?”.
Естествено, всеки от двамата жреци бил или благородник или негодник (дали били хора или маймуни, няма значение). Значи не знаем кой от двамата е благородник и кой – негодник, а също дали някой от тях може да отговори на основния въпрос. Жреците заявили следното:
Първият: Аз съм негодник и не знам защо вместо нищо има нещо.
Втория: Аз съм благородник и не знам защо има нещо, а не нищо.
Знае ли действително някой от двамата отговора на въпроса?

16. Отговорът!
Много скоро ще научите истинския отговор на основния въпрос защо има нещо, а не нищо.
Един от двамата жреци действително знаел отговора на основния въпрос и на запитването на нашия мислител защо има нещо, а не нищо, отговорил: “Има нещо, а не нищо!”
До какъв поразителен извод стигаме след всичко това?

От книгата на Raymond M. Smullyan
“THE RIDDLE OF DRACULA AND OTHER LOGICAL PUZZLES”
PRENTICE-HALL, Inc., Engelwood Cliffs, New jersey, 1978

--------------------------

Ако сте се затруднили, или искате да проверите вашите отговори – погледнете решенията ----->

Plain text

  • Не са разрешени HTML тагове.
  • Линиите и параграфите се прекъсват автоматично.
  • Имейл адресите ще се завоалират в кода на страницата, за да се намали шанса да бъдат експлоатирани от спамерите.
  • Адресите на уеб-страници и имейл адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.
CAPTCHA
Този въпрос е за тестване дали или не сте човек и да предпази от автоматизирани спам.

Издателство "Либра Скорп" не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.

Условия за ползване на коментарите