Неделчо Ганев

Неделчо Ганев е роден през 1944г в с. Изворово, Чирпанско. Автор е на стихосбирките : "Зелена фабрика", "Мълчана вода", "Двойна спирала", "Индуктивна магия", "Генетична капсула", "Вечното сега", "Свръхзвукова светулка", "Мотаещо кросно", "Зърнени букви", "Зародишни срички". Прозаични книги: "Феномени на България", "Генераторът психотронен убиец", "Трети завет", "Бинарна луна", "Трикрако столче", "Записано на рабош", "Коноп".

Неделчо Ганев е писател който се стреми към създаване на нов литературен метод-психотронизъм.
Според него, материята е изчерпала своята същност. Трябва да се подмени с нов вид материя-психофизическа. Да се смени парадигмата на живота. Нещото е произлязло от нищото. Не ДНК е носител на наследственоста, а Енергията.

Неделчо Ганев е творец, който още с появяването си показва безспорен поетически талант. Със завидна последователност той развива този талант и се утвърди като интересно и оригинално явление в съвременната българска литература. Без да е откъснат от националната традиция, той не е роб на нея. Интерес и предпочитание проявява към най-сложните и актуални проблеми на настоящето, миналото и бъдещето, като ги интерпретира като изхожда от собствените си идейно-естетически принципи и визии. Има предпочитание към драматичното, имагинерното, неразгаданото и се опитва да стигне до собствени открития и поетични внушения. Поетическата му територия е много широка, нещо не много характерно за мнозина български поети. Без да напуска родната територия, той търси и открива пътища към широкия свят, дори и към извънземните пространства.
Творческата активност на Неделчо Ганев е плод не само на поетическата му дарба, но и на разностранните му интереси и познания за живота, науката, техниката, философията. А това говори за изключително трудолюбие и целенасоченост.

Книги от автора

3,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
3,00 лв.
5,90 лв.
Отстъпка:
-0.00 лв
Цена
5,90 лв.
4,90 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
4,90 лв.
6,90 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
6,90 лв.
3,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
3,00 лв.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.