Диана Радойнова

Диана Радойнова е родена на 06.07.1960 г. в с. Долно Езерово (дн. квартал на Бургас). Завършва българска филология във Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий”.

Посветила е 15 години на изследванията на фолклора и ентологията. Автор е на монографията “Личностната идентичност във фолклора” (1995 г.) и на студията “Духовната култура на Странджа” в сборника “Странджа. Природно богатство. Археологическо наследство. Духовна култура”, спечелил конкурс за краеведско издание от Американската агенция за международно развитие.

Доктор на историческите науки. Професор във Факултета по обществени науки в университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас.

 

Книги от автора

Редактор на книги