Образователни кинохоризонти

ISBN:
978-954-471-496-3
Размери: 
21.5 × 14.5 × 1.5 cm
Брой страници: 
238 стр.
Година на издаване: 
2018
Рейтинг: 
0
Цена: 
0,00 лв.
Цена: 
0,00 лв.

Образователни кинохоризонти
Международен сборник с научни публикации по проект „Естетически и образователни проекции на кинодидактиката“

Сборникът с научни публикации отразява търсенията на преподаватели, докторанти и студенти от няколко европейски страни, свързани с проблемите на кинообразованието. Всички те са участници или съмишленици в реализирането на научноизследователски проект „Естетически и образователни проекции на кинодидактиката“, осъществен през 2017 – 2018 година.

Научните публикации са насочени към разнородна аудитория – учители, студенти, библиотекари, дейци на изкуството и културата. Те разкриват пред тях нови образователни хоризонти, подсказват им иновативни технологии и инструментариум в различни професионални области.

-----------

В международния сборник са включени статии и студии на учени и изследователи, обединени около три възлови проблема:

1. Естетически проекции на кинообразованието – изследват се:
– пресечните точки между киното и литературата (Антоанета Буюклиева, Марина Владева), между кинематографа и етноложките проучвания (Диана Радойнова);
– културно-историческите аспекти на медиаобразованието (Радостина Василева), породените от тях образователни (Мария Ненарокова, Елена Петкова) и интимно-лични събития (Маргарита Терзиева).

2. Образователни проекции и кинодидактически акценти – те включват различни насоки:
– обучение по чужд/майчин език чрез учебни филми – Мария Жерева, Елизавета Капинова, Христо Кючуков;
– изграждане на въображаема представа за историята на образованието чрез документални филми – Клеър Туплинг;
– взаимоотношението емоционално съпреживяване – културна ретроспекция при възприемане и анализ на биографичен филм – Л. Парижкова;
– изследване възможностите за самообразование и дидактичния потенциал при работа с кинотетрадки – Маргарита Терзиева, Райна Калафачева.

3. Психологически синкретизъм между кинообразование и кинотерапия – проучвания на Нели Колева, Гергана Вълканова, Моника Тодорова, Николета Недева, Айше Осман за въздействието му върху индивида, групата, семейството.

Публикациите са тематично свързани с проекта „Естетически и образователни проекции на кинодидактиката“. Неговата цел е внедряване на елементи на кинообразованието в училищни и университетски планове за обучение. Чрез изследванията се постига реализирането на редица задачи: превръщане на кинокомпетенцииите в част от университетското педагогическо образование; запознаване с челния световен опит по проблема; теоретико-практическо формулиране на киномодели в сферата на обучението и възпитанието.

Книгата популяризира получените през 2017 – 2018 година резултати в областта на педагогическите, психологическите, филологическите, историческите науки и изкуствознанието.

От съставителя

-----------

Съдържание

Антоанета Буюклиева
Образът на старобългарския книжовник  българското кино        

Марина Владева
Празникът в Бояна. Наблюдения върху романа на Стоян Загорчинов „Празник в Бояна“ (1950) и филма „Боянският майстор“ (1980) 

Диана Радойнова
Феноменът „нестинарство“ днес – холограма на „класическата“ и модерната аудиовизуална антропология        

Радостина Василева
Медиаобразованието в чужбина (аспекти и акценти)         

Мария Ненарокова
Ранние фильмы сказки А. Роу и советская идеология 20 – 40-ых гг. ХХ в.  

Елена Петкова
Образователен ресурс на българските семейни детски филми („детско кино“) от 70 – 80-те години на 20 век при обучението на студенти педагози    

Маргарита Терзиева
Българо-унгарски филмови продукции през 40-те години на ХХ век  

Мария Жерева
Използване на филми в обучението  по български език на чужденци 

Елизавета Капинова
Использование учебного фильма в обучении болгарскому языку как иностранному        

Христо Кючуков
Обучението по майчин ромски език чрез видеофилми     

Claire Tupling
Documenting an educational imaginary – representations of schooling in British documentary films 

Любомира Парижкова
Живот, посветен на книгата и на духовността българска  

Маргарита Терзиева, Райна Калафачева
Кинотетрадката – дидактичен инструмент за самообразование на студенти от педагогическите специалности     

Нели Колева
Психология на кинотерапията като инструмент за групова работа, насочена към личностното израстване и развитие на личността    

Гергана Вълканова, Моника Тодорова
Когнитивно-поведенческа филмотерапия за създаване на придобит оптимизъм вместо придобита безпомощност 

Николета Недева, Айше Осман
Кинематографска концепция и ролята на семейството във формиране стабилност на личността към пристрастяващи фактори

-----------

Често задавани въпроси и отговори
CAPTCHA
Този въпрос е за тестване дали или не сте човек и да предпази от автоматизирани спам.

Издателство "Либра Скорп" не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.

Условия за ползване на коментарите

Посетителите, които разгледаха тази книга, видяха също:

10,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
10,00 лв.
0,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
0,00 лв.
0,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
0,00 лв.