Мита Иванова

Мита (Димитрина) Иванова е родена на 20 май 1947 г. в с. Козаре, Бургаска област. Завършва Ростовския държавен университет – Русия, филологически факултет (1982 г.) и Икономическия институт “Карл Маркс” – София (1987 г.), специалност “Управление на дейностите “Образование и култура”.

Работи в системата на образованието и културата – като учител и директор на училище. Дългогодишен началник на отдел “Образование, култура, здравеопазване, вероизповедание, спорт и туризъм” в Община Айтос.

Публикува свои статии и очерци в българския и руския печат. Автор на книгите: “Айтос – от векове за векове” (летопис, 2015), “Обещание за любов” (поезия, 2016), “Мъдрост и разум” (разкази, 2019).

Емблематична е книгата й “Айтос – от векове за векове” – галерия от бележити имена на Айтос и Айтоския край, обхващаща няколко исторически пласта: тракийска и римска култура, паметници на средновековието и османското владичество.

Книги от автора

12,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
12,00 лв.
7,00 лв.
Отстъпка:
-2.00 лв
Цена
5,00 лв.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.