Галина Петрова

Галина Михайлова Петрова е родена в гр. Бургас. Завършва Софийски университет “Св. Климент Охридски”, специалност “Българска филология”, втора специалност “Немски език”.

От 1982 г. е преподавател в университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас, в катедра “Български език и литература”. Доцент. Доктор по филология.

Области на научен интерес: граматика на съвременния български език (синтаксис и морфология), лингвистична семантика, фразеология, езикова култура.

Книги от автора

5,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
5,00 лв.
0,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
0,00 лв.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.