Димитрина Колинкоева

Димитрина Колинкоева е родена през 1939 година в гр. Казанлък. Завършила е специалността българска филология в СУ “Св. Климент Охридски”. Живее, работи и твори в гр. Варна. Дългогодишен гимназиален преподавател  по български език и литература.

Участвува активно в културния живот на Варна, като представя новоизлезли книги, предимно от варненски автори, които се посрещат с интерес от читателската публика. Висока оценка получават статиите й за творчеството на културни дейци като Павлина Циганчева, Ценка Илиева, Петър Велчев, Димитрина Якимова и др.

Има публикации в местния и централен печат, както и в “Известия на ТНИ”, по въпроси на  правописа, за годишнини, посветени на Вазов, на тракийска тематика, есета на различни теми. Редактор е на няколко книги.