Диана Циркова

Диана Циркова е родена през 1965 г. в гр. Ямбол. Доктор по психология, психотерапевт, психоаналитик във формиране и директор на Център за психосоциална подкрепа.

Доцент по консултативна психология в Бургаски университет “Проф. Асен Златаров” и водещ на курсовете “Тълкуване и психодрама на приказки” и “Основни психологични теории в развитието през призмата на драмата” в магистърска програма “Артистични психосоциални практики” на Нов български университет.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.