Антония Велкова-Гайдаржиева

Антония Велкова-Гайдаржиева е родена на 3 март 1970 в гр. Варна. Завършва Българска филология във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” и втора специалност журналистика. Редовен докторант по история на българската литературна критика и наука. Доктор с дисертация на тема “Митологизацията и демитологизацията като критически опит на литературната ни наука (д-р К. Кръстев, Б. Пенев, Вл. Василев)” (1998).

Работи като учител по български език и литература във Варна (1993-1994; 1997-1998). От 1997 до 2001 г. е хоноруван, а от 2001 г. е редовен асистент в катедра “Българска литература” на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Доцент (от 2007) и професор (от 2012) по История на българската литература от Освобождението до Първата световна война и История на българската литературна критика.

Научни интереси: история на българската литература, история на българската литературна критика и литературнокритическа митология, периодичен печат и национален литературен канон, национална литературна класика, оперативна критика.

Автор на научните монографии: “Българска литературна критика и митотворчество (д-р К. Кръстев, Б. Пенев, Вл. Василев). Велико Търново” (1999), “Посмъртното слово като феномен на българската култура” (в съавт. с Елена Налбантова, 2000), “Литературнокритически прочити (Паисий Хилендарски, Хр. Ботев, Захари Стоянов, Ив. Вазов, П. П. Славейков, П. К. Яворов, Т. Траянов, Д. Дебелянов, Г. Милев, Ел. Багряна, Н. Хайтов, В. Попов, А. Германов)” (2002), “Васил Пундев и българската литература. История. Критика. Класика” (2007), “Критика и апологии” (2007), “Храмът “Успение Богородично” (съавтор Елена Попова, 2010), “Списание “Художник” и литературата” (2011), “Иван Мешеков или достоянията и зрелостта на литературната критика” (2012), “Световете на литературата. Разговори със Светлозар Игов” (2017).