Стоян Харалампиев

Роден на 03.04.0935 г. в с. Карабунар (дн.  гр.  Средец) в семейство на преселници – тракийци.

Основно и средно образование завършва в родния си град, а полувисше – специалност “Български език и литература, история и руски език” – в Учителския институт “Христо Ботев” гр. Бургас. Част от трудовия му стаж минава в Завод за пластмасови изделия и Читалище “Пробуда”, но основната му професия е учителската в гр. Средец, с. Дюлево, с. Факия. Завършва трудовата си дейност като Директор на ОУ “Христо Ботев с. Дюлево.

Женен има две дъщери, Веселина и Христина и един внук Александър. На тях дължи отпечатването на първата си стихосбирка.

Книги от автора

4,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
4,00 лв.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.