Дико Патронов

Дико Патронов е бивш главен директор на Районна дирекция по горите в Бургас.

Роден е в Малко Търново през 1942 г. Завършва Горски техникум във Велинград и Висшия лесотехнически  институт  в  София.

Работи в Горско стопанство Малко Търново и в Опитна станция по дъбовите гори  - Бургас.

От 1988 година е старши научен сътрудник. Доктор е на науките по екология  на  гората.

В периода 1998-2001 г. е председател на Съюза на лесовъдите в България.

Работи в “Кроношпан-България”  ЕООД  град  Бургас.

Книги от автора

9,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
9,00 лв.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.