Дапчо Кирязов

Дапчо Стойчев Кирязов e роден в с. Бръшлян (Сърмашик), община М. Търново през 1929 г.

Завършва Полувисшия Учителски Институт в Бургас със специалност биология, химия и география, а по-късно и Софийски Държа-вен Университет “Климент Охридски” със специалност “Биология и опазване на природната среда”.

Работи като преподавател по биология и химия в с. Звездец  12 години. От 1969 г. е на работа към Окръжен отдел “Народна просвета” – Бургас, като методист към “Станция на Младите Агробиолози”. Завежда отделите “Биология” и “Опазване на природната среда”. Тук провежда научна педагогическа работа с изявени природозащитници в училищата на гр. Бургас и окръга.

Работи с Районна инспекция по защита на природната среда – Бургас (РИОПС), съвместно с лесоинженер Ж. Влашки – директор на РИОПС. Сътрудник е на Централна станция по Орнитология (ЦОС) – София към БАН.

Като пенсионер се отдава на изучаване лечебните свойства на растенията (билките) в Странджа и цялата страна, и възможността на хората за природосъобразен начин на лечение.
Дапчо Кирязов почина през 2015 г.

Книги от автора

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.