Здравка Буриева

Здравка Веселинова Буриева-Николаева е родена и живее в гр. Бургас.

Завършва “Физика” в Софийски Университет “Св. Климент Охридски” (1981 г.), а през 2014 г. защитава докторат към ХТМУ София. Преподавател по физика в катедра “Математика и физика”, факултет “Природни науки” в университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас.

Научни интереси: Изследване на температура, слънчева радиация и замърсяване на атмосферата; Изчислителни математични методи; Математично моделиране; Методика на физиката. Участва в български и международни научни проекти. Член на Съюза на физиците в България.

Книги от автора

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.