Владимир Петков

Владимир Петков Демирев е роден на 6 януари 1912 г. в с. Топузлари (Зорница) в семейството на будни и просветени родители. Учи в с. Зорница, Цариград, Малко Търново, Панагюрище, Сливен и Ямбол.

От 1937 г., с малки прекъсвания, продължително време работи в общинската администрация на селото.

Достойното опознаване и голямата обич към родния край, желанието да съхрани богатото наследство и стремежът да допринесе, според силите си, за патриотичното възпитание на младите хора, са основните стимули за написването на “Исторически сведения за село Зорница”.

Книги от автора

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.