Светла Черпокова

Светла Кирилова Черпокова е родена на 14 октомври 1967 г. в гр. Пловдив. Завършва “Българска филология” в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” и докторантура по историческа поетика в Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

Преподавател в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” от 1994 г., доцент от 2007 г. Води лекционни курсове по антична и западноевропейска литература, сравнително литературознание, европейска цивилизация, литература и рецепция, литература и алхимия.

Преподавала е също в Нов български университет (2004 – 2009), Русенски университет “Ангел Кънчев” (2004 – 2005), Пловдивски университет – Филиал Смолян (2004 – 2009). Била е гост-лектор в университетите Гьотинген (2009), Дрезден (2010), Кобленц (2011). ДААД стипендиант (двумесечен изследователски престой – Берлин/Бамберг 2012).

Член на Академичния кръг по сравнително литературознание в България, на Международната асоциация по сравнително литературознание, на Е. Т. А. – Хофмановото общество – Бамберг и на Съюза на учените в България.

От 2012 г. е лектор по български език, литература и култура в Славянския семинар при Университета “Алберт Лудвиг”, Фрайбург, Германия.

Научна тематика: антична и западноевропейска литература, сравнителното литературознание, българска възрожденска литература и култура, литература и рецепция, историческа поетика.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.