Светла Андреева

Светла Андреева (Светлоблагина Андреева Ванева) е родена е на 27 юли 1955 г. в гр. Костенец, Софийска област.

Завършва специалност “Българска филология” във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” (1977). Работи като помощник археолог в Археологическия музей при БАН – В. Търново, редактор във в. “Борба” – В. Търново, в. “Устрем” – Г. Оряховица, в. “Движение” – В. Търново, в. “Добро утро” – В. Търново, кореспондент на радио “Дарик” за В. Търново, журналист в телевизия “Евроком Царевец” – В. Търново, и др.

Печата белетристични произведения в регионални и централни периодични издания. Кратки прозаични творби има превеждани на руски, полски и чешки език. Член на Сдружение на литературни дейци “Света гора” – В. Търново (от 1997 г.), на Национално общество за литература и изкуства (НОЛИ) “Формула 6” – В. Търново (от 2009 г.), член на УС на Клуб на дейците на културата – Велико Търново (от 2016 г.). През 2018 г. получава Наградата на СУБ – София, в конкурса за разказ “Атанас Липчев” (Варна).

Автор на книгите: “Телевизор и канарче” (разкази, изд. “Народна младеж”, С., 1984); “От дявола родени” (разкази, изд. “ПАН-ВТ”, В. Търново, 2000); “Козите на Джим” (роман, изд. “Астарта”, В. Търново, 2007); “Хляб за грешници” (роман, изд. “Фабер”, В. Търново, 2013); “Автобус за рая” (роман, изд. “Фабер”, В. Търново, 2016); “Добри, красиви, зли” (роман, изд. “Фабер”, В. Търново, 2017); “Краят на Апокалипсиса” (разкази, изд. “Фабер”, В. Търново, 2020).

Публикации от автора