Румяна Милина

Румяна Стаматова Милина е родена в гр. Бургас. Завършва Химико-технологическия институт в Бургас.

Започва работа в Нефтохим, производство “Етилен”, по-късно в Научно изследователския институт по нефтопреработване и нефтохимия като химик. Защитава дисертация, специализира в Университета в гр. Кьолн, Германия. След завръщането се хабилитира – доцент.

Работи като ръководител на Научна лаборатория “Аналитична”. След 2004 г. работи като доцент-преподавател в Шуменски Университет “Константин Преславски”, в Медицинския университет – Варна, в Университет “Проф. д-р Асен Златаров” Бургас, в Университет “Паисий Хилендарски” – Пловдив.

Има внук Димитър Димитров, студент в Лондонски университет.

Книги от автора

8,00 лв.
Отстъпка:
-3.00 лв
Цена
5,00 лв.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.