Радослав Радев

Радослав Радев е роден на 5 октомври 1954 г. в град Главиница, Силистренско. През 1973 г. завършва средно образование в Механотехникума в Силистра, през 1979 г. завършва Българска филология във Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, където става последователно асистент (1981-1986), старши асистент (1986-1992), главен асистент (1992-1996), доцент (1996-2010) и професор (2011) по методика на литературното обучение.

През 1990 г. защитава докторска дисертация на тема “Белетристичната традиция на Българското възраждане и прозата на Иван Вазов” и получава научната степен “кандидат на науките”.

През 1992 г. специализира в Белградския университет (Сърбия), а през 2003 г. – в университета “Св. св. Кирил и Методий” (Македония).

Автор е на литературоведските книги “Алеко Константинов. Лице и опако”, “Иван Вазов и българското предвечерие”, “Енциклопедия на българската възрожденска литература”, “История и култура на България в дати. Възраждане”, “Размисли за иконата и стенописа в българската литература”, “Сбъднати пътувания на духа чрез словото и пластиката”, “От калпака до цървулите” и др. Редактор на алманах “Света гора”.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.