Павлина Петрова

Павлина Христова Петрова е родена на 13 юли 1963 г. в гр. Севлиево, област Габрово. Завършва Математическа гимназия в гр. Габрово през 1981 г., а след това – ПМИ “Д-р Върбан Генчев” – гр. Велико Търново, специалност медицински фелдшер. Работи в Център за спешна медицинска помощ – Велико Търново.

От 1982 година живее във Велико Търново. Омъжена с две дъщери и двама внуци. Посоката й е напред през времето и пространството.

Издадени книги: “Докосване” (поезия, 2006), “Изплетени пътеки” (стихове, хайку, есета, импресии, 2008), “Моите сезони” (стихове, хайку, есета, импресии, 2011), “Разговори с тишината” (стихове, хайку, импресии, 2013). Подготвя за печат поредната си книга “Отклонения”.

Има редица публикации в периодичния печат: в списание “Пламък”, вестник “Уикенд”; в литературните алманаси: “Тракийска лира – 10”, гр. Ямбол (2014) и “Маскарад”, Чикаго (2015); и в интернет.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.