Мариана Трифонова

Мариана Трифонова е родена на 31 август 1971 г. в гр. Бургас. Завършва Юридически факултет в Бургаски свободен университет, специалност “Право” и в катедра “Политически науки”, специалност “Политология”. Получава допълнителна магистърска степен в Икономически университет Варна, специалност “Икономика на недвижимата собственост”.

Адвокат от 1997 г. в АК София, а от 2000 г. в АК Бургас. Учредител и член на “Черноморска правна общност” – международна неправителствена професионална организация. Председател на Училищното настоятелство на Търговска гимназия – Бургас от юли 2013 г. Медиатор от октомври 2006 г. Омъжена от 1991 г., с едно дете.

Публикации от автора

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.