Клео Протохристова

Клео Стефанова Протохристова родена на 7 юли 1950 г. в София. Завършва Софийски университет “Св. Климент Охридски” (1973). Защитава докторска дисертация (1983). Доктор на филологическите науки (2004). Специализира в Университета на Аахен (2001), Университета на Ювескюла, Финландия (2000), Рочестърския университет, Ню Йорк (1998), Вашингтонския университет, Сиатъл, САЩ (стипендия “Фулбрайт”, 1991-1993), Университета на Пенсилвания, Питсбърг (1991) и Атинския университет, Гърция (1987-1988).

Води курсове по Антична и западноевропейска литература и по Сравнително литературознание в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” (от 1974). Професор (2005). Гост-професор в СУ “Св. Климент Охридски” (2002-2010), Нов български университет (1995-96; 2004-2010), Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” (1994-96), и Бургаския свободен университет (1995-2003).

Ръководител е на Катедра по история на литературата и сравнително литературознание в Пловдивския университет от 1994 г. Председател на Общото събрание на Пловдивския университет (2000-2008). Член на СНС по литературознание към ВАК (1998-2010).

Област на научни интереси: антична и западноевропейска литература; сравнително литературознание; титрология; интертекстуалност; тематични изследвания; рецепция на античната драма.

Научни монографии: “Несъвършени изречения (1990), “Благозвучието на дисонанса. Опити върху междутекстовостта” (1991, 1996), “През огледалото в загадката. Литературни и метадискурсивни аспекти на огледалната метафора”. (1996), “Западноевропейска литература. Съпоставителни наблюдения, тезиси, идеи” (2000, 2003, 2008), “Огледалото – литературни, метадискурсивни и културносъпоставителни траектории” (2004).

Съставителство: “Идентичности, отражения, игри. Юбилеен сборник в чест на проф. д.ф.н. Симеон Хаджикосев” (съст. съвместно с Амелия Личева и Огнян Ковачев) (2004), “Да отгледаш смисъла. Сборник в чест на Радосвет Коларов” (съст. съвместно с Рая Кунчева и Благовест Златанов) (2004), “Моцарт – литературни сюжети, тематизации, контексти” (2008), “Каква ни е Медея? Материали от уъркшоп (16-17 април 2008 г.)” (съст. съвместно със Светла Черпокова) (2009).

Награди: Награда на Пловдивския университет за най-добра книга, издадена през годината (1991), Награда на в. “Век 21” за най-добра книга по литературознание (1997), Награда “Пловдив” за цялостно творчество (1998), Награда за най-добра публикация в сп. “Език и литература” (1999), Награда на Университетска фондация Пловдив за научна дейност (2005).