Димитрина Баева

Димитрина Андреева Баева е родена през 1964 г. в гр. Бургас. Завършила е Институт по международен туризъм в родния си град и право в Бургаския свободен университет.

Автор на поетичните книги “Силуети на лодки” (1990), “Докато ме има” (1992). Умира през 1994 г.

Посмъртно са издадени книгите “Палитра, неизгребана докрая” (2005) и “В прозата на дните” (2005).

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.