Боряна Тенчева

Боряна Тенчева e родена в гр. Стара Загора, където завършва средното си образование в езикова гимназия със специалност “Немски език и руски език”. Притежава богата филологическа основа благодарение на обучението си в бакалавърската специалност “Руски език и немски език” и в магистърската програма “Превод и интеркултурна комуникация (немски език и руски език)” в ПУ “Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив, които завършва с отличен успех.

През 2017 г. получава научната и образователна степен “доктор” след успешна защита на дисертационния труд “Фразеологизмите в рекламните текстове” (върху материал от руски език в съпоставка с български и немски език).

От 2011 г. е преподавател към Катедрата по руска филология и към Катедрата по романистика и германистика в ПУ “Паисий Хилендарски”.

Научните интереси са в областта на общото езикознание, превода, съвременния руски език и съвременния немски език, в частност в областта на лексикологията, фразеологията и лексикографията.

Боряна Тенчева е преводач, редактор на художествени произведения и преподавател с дългогодишен опит в сферата на чуждоезиковото обучение. Владее немски и руски език, използва английски език.

Редактор на книги

12,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
12,00 лв.
15,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
15,00 лв.
10,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
10,00 лв.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.