Ангел Т. Драгов

Ангел Томов Драгов е роден през 1947 г. в с. Ковачевица, Неврокопско (дн. Гоце Делчев), Благоевградски окръг (област). Завършва СУ “Кл. Охридски”, специалност химия.

Трудовият му стаж преминава в Девня, в ХКМТ (Химкомбинат за Минерални Торове). От 2005 г. - пенсионер.

Събира спомените от своето детство, за родното си село и родове, за съучениците и колегите от гимназията и университета, казармата и от завода.

Книги от автора

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.