Адриана Георгиева

Адриана Асенова Георгиева е родена през 1979 г. в гр. Кърджали. Завършва инженерна химия в университет “Проф. д-р Асен Златаров” в Бургас.

От 2006 г. е преподавател в катедра “Органични химични технологии и химично инженерство” към Факултета по технически науки в университет “Проф. д-р Асен Златаров”.

Област на научни интереси: топло  и масопреносни  процеси, моделиране на химични  реактори, нанотехнологии. Има участия в редица научноизследователски проекти и договори, в т.ч. и международни.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.