Здравко Дечев

Здравко Трифонов Дечев е роден през 1978 г. в гр. Габрово. Възпитаник на Националната Априловска гимназия в родния си град. Завършил е ПУ “Паисий Хилендарски”, специалност Българска филология през 2002 г.

От 2004 до 2007 е докторант към Катедра по история на литературата и сравнително литературознание с тема на дисертационния труд: “Феноменология на българския глас (Проблемът устност – писменост във възрожденската култура)”, научен ръководител доц. д-р Юлия Николова. В периода 2007-2013 е хоноруван асистент, а от академичната 2014-2015 е главен асистент, доктор по филология. Преподава Българска възрожденска литература и Български фолклор в ПУ “Паисий Хилендарски”. Води лекции по Българска възрожденска литература във филиала на университета в гр. Кърджали.

 От 2007 година до момента е сътрудник към сп. “Страница” чрез рубриката “Страници на Здравко Дечев” – следствие от интереса му към съвременните явления и процеси в българската литература. Публикува анотации и рецензии за съвременни български автори в “Литературен вестник”, във в. “Култура”, във в. “Словото”, в рубриката Литературна събота на в. “Марица”.

Автор на книгата: “Устност – писменост във възрожденската култура. (Феноменология на българския глас)”, Изд. “Жанет 45”, Пловдив, 2014.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.