Киро Дженков

Киро Дженков е роден на 4 февруари 1945 г. в с. Стефан Караджово, Ямболско. Завършва Медицинския институт в гр. Русе и ПЖИ в София. Пенсионера се в НХК Бургас.
Израства с легендите за героичното минало на родния край и през целия си съзнателен живот събира исторически хроники, записва легенди и предания, свързани с бита, обичаите и борбите на земляците си. По-специални интереси проявява към епохата на Първата българска държава и по-специално за княз Борис и Симеон Велики, когато България се приобщава към европейската християнска цивилизация.
Киро Дженков има издадени 12 исторически романи за т.нар. Първа българска държава. Всичките са писани между хрониките, където възкресява духа на нашите праотци. На страниците на книгите оживяват паметни битки-блестящи картини, великолепна панорама за живота и делата на по-значимите наши ханове.
Земният му път свършва на 12.01.2013 г. в гр. Бургас.

Публикации от автора