Катя Николова

Катя Ангелова Николова е родена в гр. Бургас на 18.06.1956 г.

Завършва Английска езикова гимназия в родния си град и специалностите "Българска филология" и "Английска филология" в СУ "Св. Климент Охридски".

Работи като преподавател по съвременен български език и стилистика в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас. Изследователските й интереси са в областта на чуждоезиковото обучение и компаративистиката.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.