Борислав Гърдев

Борислав Гърдев е роден през 1962 г. в гр. Горна Оряховица. Завършва ВТУ "Св. св. Кирил и Методий".

Работи като учител в Елена, преподава история и теория на киното във Великотърновския университет; заема административни длъжности в областта на културата във В. Търново, а от 1997 е журналист на свободна практика.

В многобройни публикации изследва проблемите на културата, литературата, филмовото изкуство и историята.

Сътрудничи в различни радиостанции, участва в колектива, написал "Съвременна българска енциклопедия", изд. "Елпис" (1993-1995) и е един от авторите на поредицата "Бележити българи" (т. 8, т. 10; изд. "Световна библиотека", 2012). Трудът "Д-р Петър Гудев - политик и държавник" (2002) е първото монографично изследване в България, посветено на този общественик и на сложната и противоречива съдба на либералната теория и практика у нас в края на XIX и началото на XX век.

През 2006 г. издава сборника със статии и есета на исторически и литературни теми "Подир българската мечта", през 2011 г. изследването си "Яна Язова: След Възкресението", а през 2012 г. книгата "Избрани страници от българската история".

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.