Вихрен Чернокожев

Вихрен Чернокожев е роден през 1951 г. в Пловдив. Завършил е Софийския университет “Св. Климент Охридски”, специалност “Българска филология” (1973). Доктор по филология (1980), тема на дисертацията: “Димитър Подвързачов. Жизнен и творчески път”.
Ст.н.с. д-р в Института за литература при БАН (1990). Зам.-директор на Института за литература от 2000 г. Член на Сдружението на българските писатели.
Литературен историк и критик с научни публикации в областта на: нова и съвременна литература; история на българската смехова култура; литературна критика; история на литературния периодичен печат; политика и литература. Съставител и редактор на множество сборници.
Автор на книгите: “Безпощадният мечтател: Страници за Димитър Подвързачов” (София: Наука и изкуство, 1986. – 186 с.); “Българският смях: Очерци и портрeти” (София: Български писател, 1994. – 224 с.). – Отличена с Национална награда “Райко Алексиев”; “Врати към смисъла” (София, 2000; София: ЛИК. – 180 с.); “Другият бряг на думите” (София: Балкани, 2004. – 144 с.).

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.