Веселина Мерхар

Веселина Мерхар е родена на 4 юни 1963 г. в гр. Бургас. Завършва “Молекулярна и функционална биология” със специализация “Физиология на животните и човека” към Биологически факултет в СУ “Св. Климент Охридски”. От 1993 г. е доктор по биология в Института по физиология на растенията към Руската академия на науките в Москва.

От 1994 до 2000 г. е научен сътрудник II степен в Институт по физиология на растенията в Българската академия на науките. от 2000 до 2017 г. е в Медицинския колеж в Университет на Квазулу-Натал, Дърбан, Република Южна Африка. Води лекционни курсове по “Теория и практика на микроскопирането”, “Хистология и имунохистохимия”.

От 2018 г. е преподавател в катедра “Биология, медицинска генетика и микробиология” към Медицинския факултет в Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас. Лекционни курсове по “Цитология, обща хистология и ембриология на човека”, “Анатомия и хистология”, “Биология”. Автор на множество публикации в специализирани научни издания и участия в международни научни форуми.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.