Тодор Савов

Тодор Стефанов Савов е роден на 7 април 1927 г. в гр. Сунгурларе, област Бургас. Основното си образование завършва в родното си село, гимназия учи в Карнобат, а след откриването на гимназия в гр. Сунгурларе, в нея през 1945-1946 учебна година завършва средното си образование.

Кандидатства и е приет в Софийски университет, където учи две години. Поради финансови затруднения в семейството прекъсва обучението си и става нередовен учител в с. Микрево (сега Струмяни), Благоевградско. При инспекторско посещение от отдел “Просвета” получава висока оценка за преподавателските си възможности, а после – предложение да му бъде отпусната стипендия и да продължи образованието си в Учителския институт в гр. Станке Димитров (сега гр. Дупница), където се дипломира през 1952 г.

След отбиването на военната си служба се завръща в Сунгурларе. Една година е учител в с. Славянци, после 12 години в с. Грозден и от 1966 г. до пенсионирането си е учител в Оздравително климатично училище “Св. св. Кирил и Методий” гр. Сунгурларе. Умира на 6 януари 2009 г.

Автор на сборника с разкази, есета и стихотворения “От мен забрава не искай” (2018, посмъртно).

Книги от автора

12,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
12,00 лв.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.