Татяна Данева

Татяна Данева е родена на 2 януари 1975 г. в гр. Бургас. Завършва бакалавър „Специална педагогика“ през 2006 г. в СУ „Св. Климент Охридски“ и магистър по „Консултативна психология“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ 2008 г.; магистър по „Кинезитерапия, СУ „Св. Климент Охридски“, 2010 г.; магистър по „детско-юношеска психология“, СУ „Св. Климент Охридски“, 2013 г. Предстои защита на докторска степен по „Философска антропология“, СУ „Св. Климент Охридски“. Работила е като психолог в ЗЖ за младежи, лишени от родителски грижи, гр. София.

Интересува се от философия, психология и антропология.

Има една издадена стихосбирка от „Кариерен център за развитие“, УНСС София, 2005 г. „Животът е...“.

Публикации (статии): „Философска интерпретация на квантовия подход към зрителното възприятие при човека“ – Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет; 2022 г. (под печат), „Ейдетична визия за светлината – Списание Notabene“, Отново за битието и изкуството, бр. 56; 2022 г.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.