Румяна Емануилиду

Румяна Емануилиду е от Русе, живее в Бургас. Учила е във Варна, Шумен и София. От 1989 г. е журналистка.

Издала е четири сборника: “Лица 1” (1999), “Лица 2” (2000), “Лица 3” (2002), “Лица 4” (2003). В тях са събрани творчески портрети на общо 60 човека от духовната сфера.

Автор е на монографиите “Люба Колчакова – Танцуващата” (1999, 2005), “Кирил Дончев за звукоблудството” (2000), “Петър Слабаков, който знае 3 и 300” (2004), “Димитрина Савова за изкачването на Фудзияма” (2006), “Цветана Гълъбова – Сатирата. Румяна Емануилиду – Полковникът-гълъб” (2007), “Пандира. Мюнхаузен от Бургас и останалите бургазлии” (2008) “Георги Шагунов – само два тона за мен” (2008); “Юлияда” (2009), “Театърът АБ” (2010) и др.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.