Младен Влашки

Младен Влашки е роден на 29 ноември 1959 г. в гр. Пловдив. Завършва ПУ “Паисий Хилендарски”, специалност Българска филология (1984). Специализира теория на романа и сравнително литературознание във Виенския университет през 1989 г. и в периода 1992-1994 г.

Преподавател в Пловдивския университет от 1986 г. Научните му интереси са в областта на сравнителното литературознание с акцент върху немскоезичната литература и литературата от ХІХ и ХХ век, както и върху българската литературна история на ХХ век.

Съосновател и редактор на литературното списание “Страница”.

Автор на книгите: “Западноевропейска литература (ХIV–XVIII век)” (Пловдив: Пловдивско университетско издателство, 1993); “Западноевропейска литература. Анализи и материали за 10 клас” (София: ИК “Анубис”, 2000); “Изография. Ipce fecit” (София: ИК “Перо”, 2009); “Митове за сътворението от цял свят” (Пловдив: ИК “Хермес”, 2014).

Носител на наградите: “Осма муза” за образователно радиопредаване (2008); “Христо Г. Данов” за литературна критика на “Страница” (2008); Награда Пловдив за журналистика (предаване за книги “Преге” в БНР – радио Пловдив, 2009); Национална награда “Христо Г. Данов” за литературна критика в списание “Страница” и радиопредаването “Преге” (2011).