Милчо Скумов

Милчо Янев Скумов е роден през 1948 г. в гр. Поморие. Завършва инженерна химия във ВХТИ – Бургас (1974 г.), и защитава докторат в МИТХТ – Москва (1991 г.).

От 1976 г. е преподавател в Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас. Научни интереси: Органичен синтез, хомогенна катализа, катализа с преходни метали, окисление на алкени, биогорива.

Участва в редица български и международни  научни проекти. Член на Клуба на българските каталитици.

Книги от автора

10,00 лв.
Отстъпка:
-5.00 лв
Цена
5,00 лв.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.