Михаил Гунчев

Михаил Гунчев е поет и писател от гр. Стрелча. Той е сред основателите на Дружеството на българските писатели – Карлово, Сопот.

Активна обществена личност с енергия, отдадена на духа и възраждането на България. Председател е на общинския комитет “Васил Левски” в Стрелча. С помощта на неговите архиви е допълнена историята на литературното братство в Панагюрище, събрана от Димитър Дънеков в антологичната хроника “Дойдох, видях!...”.

Михаил Гунчев е автор на поетичните книги “Порцеланова луна” (1993), “Отгласи от идното” (2008) и “Диви песни” (2008).