Гергина Недялкова

Гергина Недялкова Георгиева е родена на 1 юни 1958 г. в с. Елисейна, община Мездра, област Враца.

Учи в родното си село, след което завършва СПТУ в село Габаре и работи като телефонен техник в металургичния комбинат. След закриване на комбината научава, че длъжността библиотекар в читалището е вакантна. Нито за момент не се колебае да кандидатства, защото винаги се е отнасяла с уважение и преклонение пред книгата.

Запознавайки се с наличната документация в библиотеката, Гергина попада на папка с документи, свързани с историята на с. Елисейна Някои от тези документи са написани на стара пишеща машина, други на ръка от предци, които не са между живите. С голям интерес прочита всички материали и ги преписва на компютър. Тогава я спохожда идеята, наличните материали и документи, както и такива, които ще събере допълнително, да бъдат издадени в отделна книжка.

Тя не е историчка, нито журналистка, публицистка или писателка, но вярва, че хора с опит в написването, редактирането и издаването на книги, ще и помогнат за реализирането на любородното начинание.

Публикации от автора