Елка Димитрова

Елка Ивелинова Димитрова е родена на 28 август 1971 г. в гр. Плевен. Завършила е Софийския университет, специалност Българска филология. Работи в Института за литература при БАН, направление “Нова и съвременна българска литература”. През 2000 г. защитава докторат на тема “Аспекти на митологичното и историчното в българската поезия от 20-те години на ХХ век (Гео Милев, Никола Фурнаджиев, Николай Лилиев, Атанас Далчев)”. От 2010 г. е доцент.

Участва в научноизследователски проекти, сред които: “Критическото наследство на българския модернизъм”, “Intercompetency and Dialogue through Literature”, “Россия в многополярном мире”, “Zwischen Emanzipation und Selbst-stigmatisierung? Die bulgarische literarische Moderne im europäischen Kontext”, “Българската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и литературни контексти” и др. Ръководител е на проектите “Български модернизъм и постмодернизъм”, “Дигитализация и концептуализация на литературното наследство на българския модернизъм”, “Българско и модерно”.

Автор е на научни, критически и научно-приложни текстове, публикувани в страната и чужбина: монографии, студии и статии, учебни помагала, предговори към книги, академични и литературнокритически рецензии.

Научните й интереси са в следните области: история на новата българска литература, теория на литературата, модернизъм, културология.

Редактор на книги

5,00 лв.
Отстъпка:
-0.00 лв
Цена
5,00 лв.
8,00 лв.
Отстъпка:
-2.00 лв
Цена
6,00 лв.